zarządzanie kryzysowe

Właściwa i szybka reakcja jest podstawą zarządzania kryzysowego. By tego dokonać, trzeba być na kryzys przygotowanym – wiedzieć o czym, do kogo i w jaki sposób komunikować. Wiemy, jak to zrobić.

W ramach zarządzania kryzysowego oferujemy:

  • organizację szkoleń i warsztatów mających na celu przygotowanie do zapobiegania i rozwiązywania sytuacji kryzysowych
  • opracowanie i wdrożenie scenariuszy postępowania w sytuacji kryzysowej
  • prowadzenie stałego monitoringu przestrzeni komunikacyjnej pod kątem możliwości wystąpienia potencjalnego kryzysu komunikacyjnego
  • opracowanie materiałów prasowych (Q&A, komunikaty prasowe, listy do partnerów biznesowych, pracowników, itp.)
  • bieżące doradztwo w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową
  • zarządzanie komunikacją z mediami (i/lub otoczeniem zewnętrznym) w momencie wystąpienia kryzysu i reprezentowanie firmy w czasie trwania kryzysu