pr produktowy

W ramach PR produktowego oferujemy m.in.:

  • opracowanie strategii komunikacji dla produktu/usługi/marki/wydarzenia (pozycjonowanie i identyfikacja grup docelowych)
  • opracowywanie strategii wykorzystania ambasadorów marki
  • tworzenie sprofilowanych informacji i komunikatów skierowanych do wyselekcjonowanych grup mediów
  • inicjowanie publikacji PR
  • rekomendacje i koordynacja patronatów medialnych
  • organizacja badań rynkowych i komunikacja ich wyników
  • organizacja spotkań z mediami
  • opracowanie, produkcja i dystrybucja materiałów prasowych
  • organizacja konkursów w mediach
  • monitoring mediów, raporty medialne