pr korporacyjny

W ramach komunikacji korporacyjnej oferujemy m.in.:

 • zdefiniowanie grup docelowych, budowę lub usprawnienie odpowiednio dobranych kanałów i narzędzi komunikacji
 • monitoring działań konkurencji
 • opracowanie strategii i procedur komunikacji
 • pozycjonowanie przedstawicieli firmy jako ekspertów w branży poprzez aranżowanie ich obecności w mediach, w tym inicjowanie indywidualnych spotkań z przedstawicielami mediów
 • rekomendacje i koordynacja zgłoszeń do rankingów, konkursów, wydarzeń branżowych
 • udział w imprezach, konferencjach i targach branżowych
 • opracowywanie i bieżące konsultacje dotyczące strategii sponsoringowej firmy (m.in. opracowanie koncepcji i wdrażanie działań CSR)
 • komunikacja działań sponsorskich
 • pozyskiwanie partnerów / patronów medialnych
 • ankiety, badania opinii, raporty
 • doradztwo przy tworzeniu i produkcja materiałów promocyjnych firmy (broszury, gadżety reklamowe, ulotki, itp.)
 • organizacja konferencji prasowych (logistyka, materiały prasowe, obsługa medialna)
 • monitoring mediów, raporty medialne